תוצאות החיפוש

תוצאות חיפוש עבור התגית "פרחים ורודים"
הצג:

אגרוסטמת השדות

Agrostemma Githago

₪35  ₪30

- +

ארכובית צמירה

Polygonum Lanigerum

₪30

- +

אשבל הביצה

Stachys Viticina

₪25

- +

ביקיה שעירה

Vicia Villosa

₪30

- +

געדה מפושקת

Teucrium Divaricatum

₪25

- +

חבלבל השיח

Convolvulus Dorycnium

₪25

- +

כרמלית נאה

Ricotia Lunaria

₪25

- +

לוע-ארי גדול

Antirrhinum Majus

₪30

- +

מיקס פריחה ורודה

Mix Pink Blossoms

₪30

- +

מעוג אפיל

Lavatera Trimestris

₪36  ₪30

- +

מרווה ארץ-ישראלית

Salvia Palaestina

₪25

- +

מרווה מנוצה

Salvia Pinnata

₪30

- +

מרווה מרושתת

Salvia Sclarea

₪35  ₪30

- +

מרווה משולשת

Salvia Fruticosa Mill

₪28  ₪25

- +

מרסיה יפהפייה

Maresia Pulchella

₪30

- +

עכנאי יהודה

Echium Judaeum

₪25

- +

עכנאי שרוע

Echium Angustifolium

₪25

- +

פעמונית ירושלים

Campanula Hierosolymitana

₪25

- +

פשתה שעירה

Linum Pubescens

₪36  ₪30

- +

רותם המדבר

Retama Raetam

₪25

- +

שום נטוי

Allium Phanerantherum

₪10

- +

שנית מתפתלת

Lythrum Junceum

₪30

- +

תלתן הארגמן

Trifolium Purpureum

₪25

- +