תוצאות החיפוש

תוצאות חיפוש עבור התגית "פרחים כחולים"
הצג:

דרדר כחול

Centaurea Cyanoides

₪40  ₪35

- +

ורוניקה סורית

Veronica Syriaca

₪36  ₪34

- +

חבלבל המשי

Convolvulus Stachydifolius

₪30  ₪25

- +

לשון הפר הסמורה

Anchusa Strigosa

₪30

- +

מיקס פריחה כחולה

Mix Blue Blossoms

₪35  ₪30

- +

מצילות מצוייצות

Leopoldia Comosa

₪35  ₪31

- +

מרגנית השדה

Anagallis Arvensis

₪28  ₪25

- +

מרווה דגולה

Salvia Viridis

₪33  ₪30

- +

מרווה צמירה

Salvia Lanigera

₪30

- +

מרוות יהודה

Salvia Judaica

₪25

- +

מרוות ירושלים

Salvia Hhierosolymitana

₪36  ₪31

- +

נעצוצית סבוכה

Cardopatium-Corymbosum

₪30

- +

נפית כפופה

Nepeta Curviflora

₪30  ₪28

- +

עולש מצוי

Cichorium Pumilum

₪25

- +

עכנאי שרוע

Echium Angustifolium

₪27

- +

קורנית מקורקפת

Coridothymus Capitatus

₪40  ₪35

- +

קנרס סורי

Cynara Syriaca

₪25

- +

שיח אברהם

Vitex Agnus-Castus

₪30  ₪27

- +

שנית גדולה

Lythrum Salicaria

₪30

- +

תורמוס ההרים

Lupinus Pilosus

₪25

- +

תורמוס צר עלים

Lupinus Angustifolius

₪38  ₪33

- +