תוצאות החיפוש

תוצאות חיפוש עבור התגית "פרחים מושכי דבורים"
הצג:

אחירותם החורש

Atlantic-Pistacia

₪25

- +

אירוס ארץ ישראלי

Iris Palaestina

₪12  ₪9

- +

אמיתה גדולה

Ammi Majus

₪20

- +

אשבל הביצה

Stachys Viticina

₪25

- +

בוצין מפורץ

Verbascum Sinuatum

₪25

- +

ביקיה שעירה

Vicia Villosa

₪30

- +

געדה כרתית

Teucrium Creticum

₪25

- +

געדה מצויה

Teucrium Capitatum

₪25

- +

דונגית ארצישראלית

Cerinthe Palaestina

₪25

- +

הדס מצוי

Myrtus Communis

₪20

- +

ורבנה רפואית

Verbena Officinalis

₪25

- +

חבלבל המשי

Convolvulus Stachydifolius

₪25

- +

חבלבל השדה

Convolvulus Arvensis

₪25

- +

חבלבל השיח

Convolvulus Dorycnium

₪25

- +

חטמית עין הפרה

Alcea Acaulis

₪40  ₪30

- +

חלבלוב מגובשש

Euphorbia Hierosolymitana

₪30

- +

חרדל השדה

Sinapis Arvensis

₪20

- +

חרצית השדות

Chrysanthemum Segetum

₪20

- +

כלנית מצויה

Anemone Coronaria

₪30

- +

כלנית מצויה

Anemone Coronaria

₪5

- +

כתמה עבת-שורשים

Leontodon Tuberosus

₪30

- +

לוטוס מכסיף

Lotus Creticus

₪30

- +

לוטם מרווני

Cistus Salviifolius

₪28  ₪25

- +

לוע-ארי גדול

Antirrhinum Majus

₪30

- +

ליפיה זוחלת

Phyla Nodiflora

₪20

- +

לשון הפר הסמורה

Anchusa Strigosa

₪25

- +

לשון פר איטלקית

Anchusa Azurea

₪30

- +

מיקס פריחה ורודה

Mix Pink Blossoms

₪30

- +

מיקס צמחי מרפא ותבלין

Mix Herbs And Spices

₪38  ₪30

- +

מעוג אפיל

Lavatera Trimestris

₪36  ₪30

- +

מרווה ארץ-ישראלית

Salvia Palaestina

₪25

- +

מרווה דגולה

Salvia Viridis

₪30

- +

מרווה מנוצה

Salvia Pinnata

₪30

- +

מרווה מרושתת

Salvia Sclarea

₪30

- +

מרווה משולשת

Salvia Fruticosa Mill

₪28  ₪25

- +

מרווה צמירה

Salvia Lanigera

₪30

- +

מרווה ריחנית

Salvia Dominica

₪25

- +

מרוות יהודה

Salvia Judaica

₪25

- +

מרוות ירושלים

Salvia Hhierosolymitana

₪30

- +

מרסיה יפהפייה

Maresia Pulchella

₪30

- +

נפית כפופה

Nepeta Curviflora

₪25

- +

נר הלילה החופי

Oenothera Drummondii

₪30

- +

נרקיס מצוי

Narcissus Tazetta

₪8

- +

סביון אביבי

Senecio Vernalis

₪25  ₪20

- +

סומקן ענקי

Onosma Gigantea

₪30

- +

סייפן התבואה

Gladiolus Italicus

₪8

- +

עדעד כחול

Limonium Sinuatum

₪30

- +

עולש מצוי

Cichorium Pumilum

₪25

- +

עירית גדולה

Asphodelus Ramosus

₪12

- +

עירית נבובה

Asphodelus Fistulosus

₪25

- +

עכנאי יהודה

Echium Judaeum

₪25

- +

עכנאי שרוע

Echium Angustifolium

₪25

- +

ערברבה שעירה

Epilobium Hirsutum

₪30

- +

פעמונית ירושלים

Campanula Hierosolymitana

₪25

- +

פרג נחות

Papaver Humile

₪25

- +

פרעושית משלשלת

Pulicaria Dysenterica

₪30

- +

פרעושית ערבית

Pulicaria Arabica

₪25

- +

פשתה שעירה

Linum Pubescens

₪36  ₪30

- +

ציפורנית ארץ ישראלית

Cloven Petalled Campion

₪32  ₪25

- +

ציפורנית מצרית

Silene Aegyptiaca

₪25

- +

ציפורנית נפוחה

Silene Vulgaris

₪30

- +

צלף קוצני

Capparis Zoharyi

₪25

- +

צמר מפוצל

Eromostachys Laciniata

₪30

- +

צפורני-חתול מצויות

Calendula Arvensis

₪25

- +

צתרה ורודה

Satureja Thymbra

₪29  ₪25

- +

צתרנית משובלת

Thymbra Spicata

₪30

- +

קדד גדול-פרי

Astragalus Macrocarpus

₪25

- +

קורנית מקורקפת

Coridothymus Capitatus

₪35

- +

קחוון מצוי

Anthemis Pseudocotula

₪25  ₪20

- +

קידה שעירה

Calicotome Villosa

₪25

- +

קנרס סורי

Cynara Syriaca

₪25

- +

רותם המדבר

Retama Raetam

₪25

- +

רכפה לבנה

Reseda Alba

₪25

- +

שברק מצוי

Ononis Natrix

₪25

- +

שום גבוה

Allium Ampeloprasum

₪8

- +

שום נטוי

Allium Phanerantherum

₪8

- +

שומר פשוט

Foeniculum Vulgare

₪25

- +

שוש קוצני

Glycyrrhiza Echinata

₪35

- +

שלהבית דביקה

Phlomis Viscosa

₪25

- +

שלמון יפואי

Cephalaria Joppensis

₪30  ₪25

- +

שנית גדולה

Lythrum Salicaria

₪30

- +

תגית מצויה

Scabiosa Prolifera

₪25

- +

תורמוס ארץ-ישראלי

Lupinus Palaestinus

₪25  ₪20

- +

תורמוס צהוב

Lupinus Luteus

₪35

- +

תורמוס צר עלים

Lupinus Angustifolius

₪38  ₪30

- +

תלתן הארגמן

Trifolium Purpureum

₪25

- +